VÅRE SPONSORENGASJEMENT

 

For Gummi Centralen er det viktig å ta både lokale og nasjonale samfunnsansvar gjennom positive idrettsengasjement. Vi ønsker å identifisere oss med klubber og lag som representerer sunne verdier og holdninger, og som utviser en unik vinnerkultur. På bakgrunn av dette, så har vi følgende samarbeidsengasjement i 2019: